Showing posts with the label NHSShow All

第一次喺英國🇬🇧睇牙醫🦷!

話說英國🇬🇧雖然NHS提供咗免費嘅醫療服務,但喺牙科保健上面就唔係免費🆓。如果你有留意嘅話,應該知道NHS牙醫係會平啲。但係,由於種種原因,NHS牙醫而家買少見少…

Read more

Contact Form